Yleistä säätiöstä

Lahden vanhusten asuntosäätiö sr on vuodesta 1964 toiminut yleishyödyllisenä vuokra-asumisen tuottajana Lahden kaupungissa. Säätiö on Lahden alueella toimiva, välittävä ja kehittävä ikäihmisten ja erityisryhmien asuntojen ja palveluiden tarjoaja. Säätiö tarjoaa asuntoja yli 55-vuotiaille eläkeläisille sekä senioritaloissaan että palvelutaloissaan. Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään ikääntyvän ihmisen hyvää kotona asumista mahdollisimman pitkään. Säätiö vuokraa taloja ja asuntoja myös muiden erityisryhmien käyttöön.

Säätiö ylläpitää monipuolista kotona asumista ja viihtymistä tukevaa toimintaa asumisympäristöissään sekä omana toimintana että tiloissa mahdollistettuna julkisena, yksityisenä ja kolmannen sektorin järjestämänä toimintana. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan luonteeseen kuuluu, että se tarjoaa tilojaan erilaisille kansalaisryhmille ja yhdistyksille kokoontumista ja toimintaa varten.

Säätiön tiloissa toimii laaja joukko muita palveluiden tuottajia, kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr, Hoiva Mehiläinen Oy ja Lahden Lähimmäispalvelu ry. Tiloissamme kokoontuu erilaisia kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoisia toimijoita, mm. Lahden seudun veteraanijärjestöt.

Taloistamme Korkeakatu 2 on mukana uudenlaista arkea helpottavassa ja digitaalisten palveluiden kehittämistä edistävässä KUMOUS-hankkeessa. Lue lisää hankkeesta www.digikumous.fi.