Om oss

Lahden vanhusten asuntosäätiö grundades 1964 av Lahtis stad. När stiftelsen grundades var dess primära målsättning och grunden för verksamheten att producera förmånligt boende för äldre. Denna grundtanke kvarstår ännu idag, över ett halvt sekel senare, när vi producerar fungerande boende och tjänster i anslutning till boende i miljöer som främjar ett gott åldrande. I vår strategi för 2018–2022 har vi fastställt: ”Stiftelsens målsättning är att producera förmånligt boende i enlighet med de äldres önskemål, som motsvarar de äldres behov ända till slutet av livet.”

Vi är en stiftelse utan vinstsyfte och alla inkomster som vår verksamhet inbringar används för de boendes bästa. Som ett samhälleligt företag finns vi till för våra boende. Vi vill vara en exemplarisk aktör och vägvisare gällande hur bra boende kan se ut för äldre i Finland. Vår målsättning är att stiftelsens hem ska vara tillgängliga kvarter för boende och tjänster, där boendemiljön är tillgänglig och det finns utrymme för och möjlighet till möten mellan människor.

Bra och tillgängligt liv

Vår verksamhet baserar sig på trygghet, funktionalitet, social gemenskap, trivsel och tillgänglighet. Vi undanröjer trösklar i lokalerna, men för oss betyder tillgänglighet även tydlig och begriplig kommunikation, förebyggande av utslagning och ensamhet, att man får vara delaktig och att det finns en äkta social gemenskap, på vars och ens villkor förstås. Stiftelsens värden är pålitlighet, nyskapande och respekt för människovärdet.

Brett samarbetsnätverk

För byggandet av bostäderna får vi stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Vi har ett omfattande samarbetsnätverk och hör bland annat till Centralförbundet för de gamlas väl, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, RAKLI, Fastighetsförbundet, Fastighetsförvaltningsförbundet, Finlands Bostadsförbund och nätverket för den europeiska sociala bostadsproduktionen EFL (European Federation for Living). I våra lokaler fungerar en stor mängd andra tjänsteproducenter, såsom Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr (Mente), Hoiva Mehiläinen Oy, Lahden Lähimmäispalvelu ry, Stella Kotipalvelut Oy, Yrjö ja Hanna Kodit samt Osuuskunta Ratas. Av det fastighetsbestånd som stiftelsen äger, riktas en fjärdedel till andra specialgrupper än äldre.

Till stiftelsens allmännyttiga verksamhetsnatur hör att den erbjuder sina lokaler avgiftsfritt till olika medborgargrupper och föreningar för möten och verksamhet.

Lahden vanhusten asuntosäätiö har beviljats märket Ett samhälleligt företag av Suomalaisen työn liitto.

Stiftelsens styrelse

Pertti Merenluoto, ordförande
Anita Kokkonen
Terttu Pohjolainen
Jari Vanhanen
Maija-Liisa Lindqvist
Ahti Vappula
Erkki Nieminen
Anna-Maija Martikainen