Om oss

Lahden vanhusten asuntosäätiö grundades 1964 av Lahtis stad. När stiftelsen grundades har dess främsta mål och grund för verksamheten varit att tillhandahålla ett prisvärt boende för äldre. Den grundtanken är vi fortfarande nära idag, när vi producerar funktionella bostäder och bostadsrelaterade tjänster i miljöer som främjar ett gott åldrande. I vår strategi har vi definierat: ”Stiftelsen är en ideell leverantör och tjänster för särskilda grupper som verkar i Lahtis området, vårda och ständigt utveckla sin verksamhet. Genom sin verksamhet främjar stiftelsen ett högkvalitativt boende i hemmet som stödjer invånarnas funktionsförmåga. Stiftelsen har som mål att vara ett föredöme i utvecklingen av boende- och servicemiljöer för särskilda grupper och i att främja äldres välbefinnande.”

Vi är en ideell stiftelse och alla intäkter som vår verksamhet genererar används till förmån för invånarna och de äldre i Lahtis. Vi vill vara en föredömlig skådespelare och en pionjär i hur ett bra boende för äldre är i Finland. Vårt mål är att stiftelsens bostäder är tillgängliga kvarter av bostäder och service, där boendemiljön är barriärfri och det finns utrymme och möjlighet för människor att mötas.

Bra och tillgängligt liv

Vi är en respektfull, innovativ och pålitlig producent av ett gott liv. Vår verksamnhet i stiftelsens bostäder bygger på säkerhet, funktionalitet, gemenskap, komfort och tillgänglighet. Vi tar bort trösklar från utrymmen, men för oss innebär tillgänglighet också tydlig och begriplig kommunikation, förebuggande av utanförskap och ensamhet, inkludering och genuin gemenskap, på allas egna villkor förstås.

Brett samarbetsnätverk

För byggandet av bostäderna får vi stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Vi har ett omfattande samarbetsnätverk. Vi tillhör t.ex. Centralförbundet för de gamlas väl ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, RAKLI, Finlands Fastighetsförbund rf, Fastighetsförvaltningsförbund, Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA rf, Finlands Bostadsförbund och nätverket för den europeiska sociala bostadsproduktionen EFL (European Federation for Living). Ett brett utbud av andra tjänsteleverantörer verkar i våra lokaler, såsom Päijät-Sote, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr (Mente), Jyränkölän Setlementti, Lahden Lähimmäispalvelu ry, Yrjö ja Hanna Kodit och Sivina. En fjärdedel av stiftelsens fastighetsbestånd riktar sig till andra särskilda grupper än äldre. Stiftelsen äger fastigheterna på Lepolankatu 10, Lepolankatu 14 B, Lepolankatu 14 E, Hinaajakatu 2, Harjulankatu 1 och Kannuskatu 6, där verksamhetsenheterna i Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr (Mente), Päijät- Hämeen hyvinvointialue och Yrjö ja Hanna Kodit är verksamma.

Karaktären av stiftelsens ideella verksamhet är att den erbjuder sina lokaler kostnadsfritt till olika medborgargrupper och föreningar för samling och activiteter.

Lahden vanhusten asuntosäätiö sr har beviljats märket Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländsk Arbete.

Stiftelsens styrelse

Pertti Merenluoto, ordförande
Anita Kokkonen
Terttu Pohjolainen
Jari Vanhanen
Maija-Liisa Lindqvist
Ahti Vappula
Erkki Nieminen
Anna-Maija Martikainen