Hallitus

Lahden vanhusten asuntosäätiö sr:n hallitus

Pertti Merenluoto, puheenjohtaja
Simo Räihä
Terttu Pohjolainen
Katri Pakkanen
Maija-Liisa Lindqvist
Taisto Virtanen
Erkki Nieminen
Saila Ahtiainen